ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

GIỚI THIỆU ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Chào mừng Khách hàng/Người truy cập đến với sketchup.phamngocson.online của Chúng tôi.

Khi Quý khách truy cập vào trang sketchup.phamngocson.online của Chúng tôi có nghĩa là Quý khách đồng ý với các điều khoản dưới đây.

Trang website có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản mua bán hàng hóa này, vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang website. Và khi quý khách truy cập trang web, sau khi các thay đổi về điều khoản này được đăng tải có nghĩa là Quý khách đồng ý, chấp nhận với những thay đổi đó.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE

Khi truy cập website https://sketchup.phamngocson.online của Chúng tôi, Khách hàng/Người truy cập phải từ 18 tuổi hoặc truy cập cần có sự giám sát của Cha Mẹ hoặc Người giám hộ hợp pháp.

Khách hàng/Người truy cập có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch, mua bán hàng hóa theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Trong suốt quá trình đăng ký, Quý khách đồng ý nhận email quảng cáo từ web https://sketchup.phamngocson.online. Nếu không muốn tiếp tục nhận email Quý khách từ chối bằng cách nhấn vào nút ở dưới cùng trong email.

Cần hỗ trợ, Quý khách liên hệ với Phạm Ngọc Sơn, thông tin liên hệ:

Phạm Ngọc Sơn

Số điện thoại: 0989657172 Điạ chỉ: Thôn Sỏi, Xã Phú Thành, Lạc Thủy, Hòa Bình

Website: https://sketchup.phamngocson.online